41:46 586
Gull og grønne skoger / Publisert 20. mars 2024

4. Folk flest mener de kan halvere forbruket sitt

Den store undersøkelsen “Forbruker og Bærekraft 2024” er nettopp ute. I denne episoden av Gull og grønne skoger har Petter Gulli besøk av Sunneva Kilsti fra Opinion som står bak undersøkelsen, og her er det noen virkelige interessante funn. 

Nordmenn har gjennom flere år hatt det nest høyeste personlige forbruket i EU, bare slått av Luxembourg. Og for kort tid siden kom Miljødirektoratet med Norges første forbruksbaserte klimaregnskap som viser at vi har 55 prosent høyere klimautslipp enn våre svenske naboer. 

Altså har det vært lett å konkludere med at nordmenn mangler bevissthet om eget forbruk og påvirkning. Men den gang ei. 

I Forbruker og Bærekraft svarer nemlig 9 av 10 at de kan redusere det materielle forbruket sitt uten at det går ut over livskvaliteten. Bare 2 prosent sier at de ikke kan redusere noe, mens 6 av 10 sier at de kan halvere forbruket (eller mer) uten å tape livskvalitet. Dette er virkelig oppsiktsvekkende tall.

En annen overraskelse, i hvert fall for Petter, er at begrepet bærekraft hverken er dødt eller tømt for mening. 

Du får også høre mer om dette: 

  • Norske forbrukere opplever norsk næringsliv som dårligere på bærekraft enn tidligere
  • Det er en signifikant oppgang i andelen “Utålmodige” – folk opplever at det skjer for lite
  • Færre opplever at de har en bærekraftig livsstil 
  • De to viktigste barrierene mot bærekraftige valg er fortsatt de samme: Vanskelig å vite hva som er bærekraftig og mangel på tydelige alternativer 
  • Og også i Forbruker og bærekraft svarer folk at de er positive til at bedrifter forteller om bærekraftstiltak - samtidig som bare 13 prosent tror bedrifter snakker sant om bærekraft.  

Kan også høres i:
💚 Spotify: https://open.spotify.com/show/3V96Zk1YHYlfXG0LVgciIA
💚 Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/gull-og-grønne-skoger/id1731334224

Abonner