22:22 341
Professoren & praktikern / Publisert 10. april 2024

84. Alchemy med Even Ødegård

Til P&P i dag har vi invitert Even Ødegård som til daglig jobber i digitalbyrået INEVO.

Boken han har med seg og som vi skal snakke om er: «Alchemy» av Rory Sutherland, utgitt av Custom House i 2019.

Vi skal snakke om boken, hva vi har lært av den, hva vi kan bruke av det vi har lært i praktisk markedsføring og kommunikasjon - og hva vi ikke likte med boken.

Vi vil også invitere dere som ser og lytter til å ta kontakt med oss – både for å fortelle oss om en bok dere mener Alf og jeg burde lese, eller om du har lyst til å være gjeste og snakke om en bok du har lest. Bare send oss en mail.

Totalt sett skal altså denne spalten inspirere eller fraråde deg som lytter eller ser på oss til å lese akkurat denne aktuelle boken. Velkommen til «God bok»!

Lars E. Olsen og Alf B. Bendixen er henholdsvis professor og praktiker. 

🔹 Apple podcast: https://apple.co/3Jzdix3
🔹 Spotify: https://open.spotify.com/show/14GnNuM2CsRHlWAYlLNJci

Abonner