55:39 304
Knepp / Publisert 20. juni 2024

Psykologi + design = adferdsendring

Hvordan får du folk til å endre adferd? Kan vi dulte folk til å trene mer, røyke mindre, bli flinkere til å spare eller bruke tiden bedre?

Det er ikke enkelt, men det går an. Nøkkelen er å forstå hva som ligger bak adferden folk allerede har, og designe for adferdsendring.

Vi inviterte Mindshifts adferdspsykolog Sofie Lourdes Bang Jensen, og adferdsdesigner Anders Matre for å snakke om:
  • hjernens to måter å ta valg på: kvikk og sakte
  • hvorfor flere detaljer kan vi færre konverteringer 
  • hvordan spare tid ved å gjennomføre eksperimenterer 
  • hva forskningen sier om folks verdier og tenkemåter 
  • hvorfor god friksjon i brukeropplevelsen kan gi folk en følelse av trygghet  
  • hvordan manipulerende design bruker System 1 mot deg
Diskutert i episoden

Kurs i adferdsdesign

Om gjestene
Sofie Lourdes Bang Jensen er atferdspsykolog i Mindshift. Etter å ha studert til å bli psykolog ved Universitetet i Oslo begynte Sofie å jobbe som designpsykolog i Designit, hvor hun fordypet seg i designmetodikk og utforsket skjæringspunktet mellom psykologi, design og design research. Sofies ekspertise ligger innen områdene psykologi og forskningsmetodikk, atferdsdesign, organisasjonspsykologi, tjenestedesign og systemorientert design.

Gjennom prosjekter i privat og offentlig sektor har Sofie fått bryne seg på et mangfold av problemstillinger innen helse, velferdstjenester, økonomi, endringsprosesser, digital transformasjon og kulturarbeid, hvor hun har kombinert metoder og verktøy fra designverden med innsikt fra psykologien. Sofie er opptatt av synergiene som kan oppstå når man kombinerer fagmiljøer og perspektiver, og hvordan vi kan utforme løsninger, tjenester og systemer som spiller mennesker gode, til individets og fellesskapets beste.

Sofie holder foredrag om bruk av atferdsvitenskap i design og atferdsvitenskap sin rolle i bærekraftsarbeid, og holder kurs i tjenestedesign og atferdsdesign. Hun gjesteforeleser ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, om innsiktsarbeid med potensielt sårbare brukergrupper.

Hun er styremedlem i organisasjonen Atferdsvitenskapelig Forening, som holder faglige samlinger i Oslo om bruk av atferdsvitenskap i teknologi, design og forretningsutvikling.

Anders Matre er atferdsdesigner i Mindshift og har en master i informatikk fra NTNU med spesialisering i menneske-maskin interaksjon. Hans nøkkelkompetanse ligger innen atferdsdesign, tjenestedesign, interaksjonsdesign, brukerinnsikt, konseptutvikling, brukersentrerte designprosesser og brukertesting.

Anders er pådriver for brukersentrert design som fører til atferdsendring og mener det er kritisk å forstå og kartlegge brukernes barrierer, drivere og situasjon, og å teste tiltak på målgruppen underveis i prosjektet. Det gjør han for å sørge for at vi finner og gjennomfører tiltakene som påvirker atferden slik at vi får ønsket effekt.

Anders holder kurs i atferdsdesign, design thinking og tjenestedesign. Han har vært faglig mentor for kolleger, fagleder og tidligere styremedlem i IxDA Oslo.


Om Knepp

Podcasten ledet av Ann-Kristin Hansen, daglig leder i Kvesst, og Fredrik Matheson, Head of Design i det nordiske fornybarkonsernet Aneo, og leder av IxDA Oslo.

Knepp produseres av IxDA Oslo i samarbeid med Kampanje. Denne episoden er sponset av Yggdrasilkonferansen.

🔸 Lytt til Knepp i Spotify →https://open.spotify.com/show/6gtBZTh8ummtqYTK5k7Q0O
🔸 Lytt til Knepp i Apple podcasts →https://podcasts.apple.com/us/podcast/knepp/id1674141932

Abonner