44:05 327
Professoren & praktikern / Publisert 24. april 2024

86. EMV – en trussel eller en fordel for forbrukerne?

🔹 Apple: https://apple.co/3Jzdix3
🔹 Spotify: https://open.spotify.com/show/14GnNuM2CsRHlWAYlLNJci

Privat labels, DOBs, egne merkevarer - kjært barn har mange navn. Men fenomenet at dagligvarekjedene lanserer sine egne produkter, gjerne i konkurranse med etablerte leverandører, er gammelt. I Norge har andelen EMV i dagligvarehyllene vært beskjedent ift andre land, men nå tyder utviklingen på at det vokser mer også i Norge. 

Er utviklingen av EMV bra eller dårlig? Hvordan vil det påvirke merkevarebygging? 

Vi har invitert en til oss i P&P som på ingen måte er upartisk i denne debatten, men nettopp derfor er det interessant å høre hans perspektiv: John Ole Skeide, markedsdirektør i Dagligvareleverandørenes Forening.

Lars E. Olsen og Alf B. Bendixen er henholdsvis professor og praktiker. 

Abonner