Videoblogger

01:51 443 views

- Et litt aparte trekk ved årets konferanse

March 10, 2019

IKT Norge er i Texas og forteller om hva som diskuteres på en av verdens største...