37:19 247
Knepp / Publisert 2. februar 2024

Prisvinnende feministisk design til havs

Norge er blant de mest likestilte land i verden (1). Sjømat er vår nest største eksport (2). Likevel er bare 3% av fiskere kvinner (3).
De siste årene har kvinnelige fiskere fortalt om opplevelser knyttet til diskriminering og mangel på tilrettelegging for mangfold i fiskerinæringen.
Dette ville Eila Rishovd (Halogen) og Elizabeth Bjelke Stein (Forsvaret) gjøre noe med. Resultatet ble «Kollektivet», som vant DOGAs innovasjonspris for inkluderende design i kategorien Unge talenter.
Eila og Elizabeth tar oss med på feltarbeid i Lofoten, deler fra fiskernes hverdag, og viser hvordan feministisk og strategisk design kan bidra til å skape et mer likestilt og mangfoldig kystfiske.
  1. World Economic Forum: Global Gender Gap Report 2023.
  2. Sjømat er også Norges største fastlandseksport.
  3. Primært menn i primærnæringene.

Podkasten er ledet av Ann-Kristin Hansen, daglig leder i Kvesst, og Fredrik Matheson, kreativ leder i BEKK.

🔸 Lytt og abonner på podkasten i Spotify: https://open.spotify.com/show/6gtBZTh8ummtqYTK5k7Q0O

🔸 Lytt og abonner på podkasten i Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/knepp/id1674141932

Abonner